x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita