x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació