x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Gestió d'informació