x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Literatura x Maquetes i construccions