x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions