x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Gestió d'informació