x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Imatge, so i vídeo