x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Mapes i plànols