x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Representacions i models