x Comunicació oral x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE x Gestió d'informació