x Fonts primàries x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Maquetes i construccions