x Fonts primàries x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Representacions i models