x Fonts primàries x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp