x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Eines TIC x Raonament i argumentació