x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Raonament i argumentació x Sortides i treball de camp