x Indagació i recerca x Material manipulable x Mapes i plànols