x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Material manipulable x Mapes i plànols