x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Projectes de centre