x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC