x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes