x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC