x Raonament i argumentació x Material manipulable x Eines TIC