x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Indagació i recerca x Comunicació oral