x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp