x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Indagació i recerca x Taules i gràfics