x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Material manipulable x Comunicació oral