x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Material manipulable x Sortides i treball de camp