x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Material manipulable x Eines TIC x Taules i gràfics