x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Comunicació oral