x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Representacions i models