x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Sortides i treball de camp