x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE