x Resolució de problemes x Taules i gràfics x Raonament i argumentació