x Gestió d'informació x Treball en context x Fonts primàries x Sortides i treball de camp