x Gestió d'informació x Treball en context x Resolució de problemes