x Experimentació x Material manipulable x Representacions i models