x Experimentació x Material manipulable x Gestió d'informació