x Experimentació x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp