x Experimentació x Raonament i argumentació x Mapes i plànols