x Experimentació x Gestió d'informació x Exercitació lingüística