x Animacions i simulacions x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca