x Animacions i simulacions x Experimentació x Comunicació oral