x Indagació i recerca x Resolució de problemes x AICLE/CLIL/EMILE