x Representacions i models x Fonts primàries x Eines TIC x Resolució de problemes