x [SC10] x Raonament i argumentació x Gestió d'informació