x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo