x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Material manipulable x Resolució de problemes