fitxa de l'element

Organitzem la ciutat
Ziggurat , il·lustració de José Alberto Bermúdez

Crèdits

Xavier Marin i Montserrat Richou
Autoria
Xavier Marin i Montserrat Richou
Montse Richou
Catalogació

Data

8 d'abril de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Fang sorrenc
Un passeig per Mesopotàmia i Egipte

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Literatura Mapes i plànols Maquetes i construccions Material manipulable

Resum

Amb les activitats proposades l’alumnat descobrirà vestigis materials d’antigues ciutats mesopotàmiques, coneixerà els paral•lelismes existents entre la Torre de Babel i un ziggurat i construirà una maqueta d’una ciutat mesopotàmica amb plastil•lina.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
493