fitxa de l'element

Sense unitats no mesurem
Un pam

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura
387

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat