fitxa de l'itinerari

D’una cèl·lula a moltes

Crèdits

CDEC
Autoria
CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

26 de novembre de 2013

BIO [1]

BTX.1 [1]

Resum

A partir d’una noticia, el naixement d’un nen concebut per ajudar a salvar el seu germà, es generen una sèrie de preguntes a les que caldrà trobar resposta per poder comprendre la situació plantejada.
Es tracta d’un itinerari llarg, representa la meitat del primer curs de Biologia de batxillerat. El material es presenta en ExeLearnig de manera que cada professor ho pot descarregar i incloure en la plataforma del seu centre. De totes les activitats (així com de l’itinerari) també existeix versió en pdf

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1146

Elements de l'itinerari